פוסטים אחרונים:

מהו תהליך אישור אמ"ר?


אישור אמ"ר קבוע- אגף אמ"ר- משרד הבריאות רישום בפנקס האמ"ר למספר שנים ,רשיון אמ"ר, אפשר לקבל ממשרד הבריאות רק אחרי תהליך רישום מסודר. כל יבואן צריך לקבל אישור יבוא קבוע עבור כל מכשיר אשר הוא מייבא למטרות שיווק. על היבואן לבצע רישום ולקבל אישור קבוע למספר שנים. כל מספר שנים האמ"ר יחודש. יש להגיש בקשת חידוש לאחר קבלת האישור הקבוע בפנקס האמ"ר, כל חברה תמלא טופס עבור המכס לאישור יבוא שנתי אשר יוחתם על ידי משרד הבריאות. אישור יבוא שנתי – מקנה ליבואן שקט לשנה ותהליך שחרור יעיל וזריז מהמכס. נבקש להדגיש , כי ללא האישור השנתי ,ישנם הרבה עיכובים בתהליך השחרור. אפשר לקבל אישור שכזה , רק לאחר רישום אמ"ר קבוע. ללא אישור זה אין באפשרות היבואן לקבל אישור שנתי.

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon