פוסטים אחרונים:

למה חשוב לנהל היבטים סביבתיים בתקן ISO 14001?


environment

הסיבה לקביעת ההיבטים הסביבתיים של הארגון היא כדי שכארגון תוכלו לאתר היכן

יש השפעות סביבתיות משמעותיות ואז לנקוט בפעולות הנחוצות כדי לשפר או לחסל אותן. בדרך זו,

אתה יכול להגדיר מהם התהליכים הממוקדים שצריך לשפר כדי לשפר את השפעות המוצרים, השירותים ופעילויות הארגון על הסביבה.

חשוב לעדכן את ההיבטים הסביבתיים כנדרש בתקן. אם התהליכים שלך השתנו , ואתה לא מעדכן כיצד התהליכים החדשים משפיעים על הסביבה, אז המידע שאתה אוסף ומשתמש בכדי לשפוט את התהליך לשיפור לוקה בחסר. על ידי ידיעה ושליטה על ההיבטים הסביבתיים, אתה גם שולט בסיכונים סביבתיים הקשורים לפעילויות שלך, ובכך מספקם הערכת וניהול סיכונים טובים עבור

האזורים שבהם תהליכי החברה שלך יכולים להשפיע על הסביבה.

כל הרעיון של מערכת ניהול הסביבה ISO 14001 הוא לתת לחברה שלך מסגרת הערכה כיצד התהליכים, המוצרים והשירותים שלך משפיעים על הסביבה ומתן הנחיות כיצד החברה יכולה להפחית את ההשפעות השליליות שלה ולהגדיל את ההשפעות החיוביות שלה.

קביעת .הערכת ובקרה של ההיבטים הסביבתיים של התהליכים שלך הם הצעד הראשון בתכנון לבצע שינוי חיובי בחברה שלך, הסביבה שלך, והעולם.

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon