פוסטים אחרונים:

שיטות עבודה מומלצות לבצוע מבדקים מרחוק (המשך)


מבדק מרחוק

מבדק באתר אל מול מבדק מרחוק או וירטואלי

ניתן לבצע ביקורת באתר ו/או מרחוק או כשילוב של פעילויות מרחוק ובאתר. הנחישות להשתמש בטכניקות ביקורת מרחוק צריכה לקחת בחשבון את האתגרים וההזדמנויות הנלווים.

טבלת השוואה בין מבדק מרחוק למבדק פיזי

ביצוע ביקורת מרחוק

לפני תחילת הביקורת, יש לספק עותקים של מדריך האיכות של הארגון, נהלים, יומן תלונות, יומן אי התאמות, יומן פעולות מתקנות ומונעות, יומן חריגות, תוכנית אימות מאסטר (MVP) .

השג מפה של האתר המבוקר הכולל את המבנים והשטח, פריסת התשתיות והציוד, אחסון, תחזוקה, קבלה, אזור משלוח ואזורים אחרים לפי הצורך. המפה יכולה לעזור בתכנון המסלול לסיור הווירטואלי. אל תשכח לקחת בחשבון את הצד החיצוני של המתקן, כולל הדברה, נקודות גישה למתקן, אזורי טעינה ופריקה וכל אזורי אחסון חיצוניים.

סקור את מפת האתר ומסמכים אחרים. הסקירה הכרחית ותעזור בפיתוח סדר היום של הביקורת.

פתח את פלטפורמת הטכנולוגיה וערוך את ישיבת הפתיחה. חשוב מאוד להבטיח למבוקר (במיוחד אם זו ההתנסות הראשונה שלהם עם ביקורת מרחוק) שאתה מתכוון להיות גמיש (סבלני) ורוצה לוודא שיש תקשורת דו-כיוונית פתוחה במהלך כל הביקורת.

לאחר סיום פגישת הפתיחה, הגיע הזמן שהמבקר יבצע את הסיור הווירטואלי במתקן תוך שימוש במסלול המתוכנן מראש על בסיס המפה שהגיש הבודק. אנא זכור כי יתכן שהמבקר יצטרך לעבור מעקפים עקב תחזוקה ופעילויות בלתי צפויות אחרות. בנוסף, ייתכן שיהיה צורך להקליט את הסיור החיצוני במועד אחר אם מזג האוויר אינו משתף פעולה.

לאחר סיום הסיור הווירטואלי, סקור את יומן התלונות, יומן אי התאמה, יומן פעולות מתקנות ומונעות ויומן חריגות. סקירה זו תהיה מדריך טוב לקביעת אילו תהליכים ורשומות מהייצור צריכים להיבדק במהלך הביקורת. דון בסוגיות הבולטות עם המבקר ובקש שהמבקר יספק את הרשומות הבסיסיות בפורמט PDF או בפורמט אחר.

המשך בבלוג השבועי הבא....

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon