פוסטים אחרונים:

מהו אישור סימון CE?


סימון CE

  • מהו הסימון? סימון ה- Conformitè Europëenne (CE) מאופיין כסמל המעיד על תאימות של האיחוד האירופי (EU). אישור סימון ה- CE מדבר על קביעתו של היצרן כי הפריטים עומדים בדרישות האיחוד האירופי.

  • איך עובד סימן CE? סימן CE הוא סימן שצריך לחבר למספר פריטים לפני שניתן יהיה למכור אותם בשוק האירופי. הסימן מדגים כי פריט: עונה על הדרישות/התקנות באירופה הניתנים להחלה על המוצר והוא אינו מסכן חיים או רכוש.

  • אישור סימון CE לעומת הצהרת תאימות CE. סימון CE עצמאי אינו מעניק נתונים מסוימים לקונה. זה אינו מציג הוכחה לבדיקת חוץ. לעיתים בהתאם לסוג המוצר קיימת האפשרות לתת הצהרת התאמה המבטאת כי פריט עונה על דרישות הקדם הרלוונטיות.

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon