פוסטים אחרונים:

אלרגנים: בטיחות ותוויות במזון חלק 6


סמל ללא גלוטן

אלרגנים תחת FSMAהתקנות של ה- FDA ליישום FSMA ב- 21 C.F.R. חלק 117, מסדיר נושאים הקשורים ל- GMP ,ניתוח סיכונים ובקרות מניעה מבוססות סיכונים. סעיף 117.3 מגדיר "קשר בין-אלרגנים" "שילוב לא מכוון של אלרגן מזון במזון."כל אחד מתתי הסעיפים של חלק 117 מציב דרישות GMP ביחס למניעה של מגע צולב עם אלרגן: • § 117.10 - כוח אדם • § 117.20 – מפעל ושטחי עבודה • § 117.35 - פעולות תברואתיות • סעיף 117.40 - ציוד וכלים • § 117.80 - תהליכים ובקרות • § 117.93 - אחסנה והפצה ניתוח סיכוניםחלק ג 'של חלק 117 קובע דרישות לגבי ניתוח סיכונים ובקרות מניעה מבוססות סיכונים. סעיף 117.130 (א) (1) מחייב את מפעיל מתקן המזון לבצע ניתוח לזיהוי סיכונים ידועים או צפויים באופן סביר. תקנה זו מפרטת באופן מפורש אלרגני מזון כסיכונים שיש לקחת בחשבון. בקרות מונעותסעיף 117.135, קובע דרישות לבקרות מניעה. סעיף זה קובע כי בקרות מסוג זה כוללות, בהתאם למתקן ולמזון: (א) (2) בקרות על אלרגנים למזון. בקרות על אלרגנים למזון כוללים נהלים, ותהליכים לבקרת אלרגני מזון. בקרות על אלרגנים למזון חייבים לכלול את הנהלים, הפרקטיקות והתהליכים המשמשים ל: (i) הבטחת הגנה על מזון מפני מגע צולב עם אלרגן, כולל במהלך אחסון, טיפול ושימוש; (ii) תיוג המזון המוגמר. (3) בקרות תברואה. בקרות התברואה כוללות נהלים, פרקטיקות ותהליכים בכדי להבטיח כי המתקן מתוחזק במצב סניטרי המתאים למזעור או מניעה משמעותית של מפגעים כמו פתוגנים סביבתיים, מפגעים ביולוגיים כתוצאה מטיפול בעובדים ומפגעים של אלרגני מזון. בקרות התברואה חייבות לכלול, בהתאם למתקן ולמזון, נהלים ותהליכים עבור: חשיפה של מגע בין אלרגנים וזיהום צולב בין חפצים /אנשים למזון, חומר אריזות מזון ומשטחי מגע אחרים במזון וממוצר גולמי למוצר מע

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon