פוסטים אחרונים:

שמירת רשומות וניתוח תוכניות מחדש

יש לשמור רשומות למשך שנתיים לפחות

יש לשמור במפעל תוכנית להגנת מזון ותוכנית לבטיחות מזון.

רשומות יכולות להישמר מחוץ לאתר כל עוד ניתן לאחזרן תוך 24 שעות

יש לנתח מחדש/לאשר את תוכנית הגנת המזון ו/או תוכנית לבטיחות מזון לפחות כל 3 שנים או אם מתקיים אחד מהנ"ל:

 • שינויים משמעותיים במפעל

 • מידע חדש

 • התוכנית אינה מיושמת כראוי

 • בכל פעם ש- FDA דורש ניתוח מחדש

מה המשמעות של אי עמידה?

 • מכתבי אזהרה של ה- FDA

 • אחזור מהשוק (recall)

 • מעצרים וסירובים בנמל

 • התראות ייבוא

 • השעיית הרישום

 • אישומים אזרחיים ופליליים

 • נזק בתדמית החברה

חפש אותנו גם פה:
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon

רונית שדה יועצים  //  054-2277887  //  ronit@ronitsadeh.com  //           //

 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle

האתר נבנה ועוצב על ידי אופיר שפיגל - תקשורת וקשרי ממשל ofirpr.co.il, דרך Wix.com