פוסטים אחרונים:

הערכת פגיעות ותוכנית הגנת מזון


שלגיה

עבור כל סוג מזון המיוצר, מעובד, נארז או מאוחסן באתר שלך יש לבצע הערכה של כל נקודה, שלב או הליך לצורך זיהוי נקודות תורפה משמעותיות ושלבי תהליכי פעולה. יש להבדיל בין פגיעות לעומת פגיעות משמעותית

חובה לקחת בחשבון

 • ההשפעה הפוטנציאלית על בריאות הציבור (למשל, חומרת המידה והגודל) אם הוחדר מזהם

 • מידת הגישה הפיזית למוצר

 • יכולתו של תוקף לזהם את המוצר בהצלחה

שיטת KAT של ה FDA-

 • נקודות, צעדים או נהלים שזוהו מדורגים בעקביות כפגיעים ביותר, ללא קשר למזון שנבדק, ומשקפים פגיעות משמעותיות לפגיעה מכוונת שנגרמת על ידי מעשים שנועדו לגרום נזק לבריאות הציבור בהיקף נרחב.

 • זו לא השיטה המקובלת היחידה

4 סוגי פעילויות עיקריים

 • קבלת נוזלים בתפזורת ומטעינה

 • אחסון וטיפול בנוזל

 • טיפול בחומרים משניים

 • פעילויות ערבוב ו/או פעילויות דומות

שלבי תהליכי פעולה נקודה, שלב או הליך בתהליך מזון בו קיימת פגיעות משמעותית ובה ניתן ליישם אסטרטגיות להפחתה /למזעור או מניעה משמעותית של הפגיעות המשמעותית.

אסטרטגיות מזעור

 • אמצעים מבוססי סיכון, מתאימים למדי להפחתה משמעותית או למניעת פגיעויות משמעותיות שזוהו בשלבי תהליכי פעולה, התואמים את ההבנה המדעית הנוכחית של הגנת המזון.

 • מזעור הנגישות למוצר ע"י תוקף פנימי

 • צמצום ההזדמנות של תוקף פנימי לזהם את המוצר

 • אסטרטגיות צמצום מבוסס כוח אדם ותפעול

 • שימוש במדים, פיקוח על עמיתים, הגברת הפיקוח, דרישת זיהוי, אחר

 • אסטרטגיות להפחתה בסיוע טכנולוגיות

 • התראות, אזעקות, ציוד לגילוי תנועה, חיישנים ועוד

 • אסטרטגיות מקלות

 • רכיבים נהוליים

 • נהלי ניטור ומדידה

 • רצף תצפיות או מדידות מתוכנן כדי להעריך אם אסטרטגיות ההפחתה פועלות כמתוכנן

 • פעולות מתקנות

 • נהלים שיש לנקוט אם אסטרטגיות המזעור לא מיושמות כראוי.

 • אימות

 • הקפדה כי ניטור, פעולות מתקנות ואסטרטגיות מזעור מתבצעות, מיושמות ויעילות כראוי

 • סקירת הרשומות

 • ניתוח מחדש

חפש אותנו גם פה:
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon