פוסטים אחרונים:

תוכנית הגנת מזון


תוכנית הגנת מזון FDP

מערכת מסמכים כתובים המבוססת על עקרונות הגנת מזון ומשלבת הערכת פגיעות, כוללת אסטרטגיות להפחתה של סיכונים ותוחמת את ניטור ההגנה על מזון, פעולות מתקנות ונהלי אימות שיש לבצע.

• תוכנית הגנת מזון מכילה מידע המציג מידע רגיש למתקנים שלא צפויים להיות בתוכניות לבטיחות מזון, כמו פגיעויות של הגנת מזון במתקן, פרטים על אבטחה וכדומה. מתקנים אמורים להגן על תוכניות הגנה על מזון ועל מידע ורישומים נלווים.

האחראי על הגנת מזון FDQI מה נדרש ממנו?

חייב להיות אדם מוסמך

• אדם שיש לו את ההשכלה, ההכשרה או הניסיון (או שילוב שלהם) הנחוצים לביצוע פעילות הנדרשת , בהתאם לתפקידים המוטלים עליו.

• חייב להשלים בהצלחה את ההכשרה במסגרת תוכנית לימודים סטנדרטית המוכרת כמתאימה על ידי ה- FDA.

תפקידיו:

  • הכנת תוכנית הגנת המזון

  • ביצוע הערכת פגיעות

  • זיהוי והסבר של אסטרטגיות ההפחתה/מניעה של סיכונים

  • ניתוח מחדש של תוכנית ההגנה על המזון

  • מנהיג צוות הגנת המזון

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon