פוסטים אחרונים:

מה המטרה של ה- FDA בביצוע ביקורת במפעל מזון בישראל?


מטרת הביקורת של ה- FDA היא לקבוע את עמידתו של המפעל בחוק המזון הפדרלי, ובתקנות הרלוונטיות של כותרת 21 של קוד ארה"ב של תקנות פדרליות (CFR), , אם זה רלוונטי, גם עמידה בחלק 110 (תנאי ייצור נאותים (GMP) בתעשייה, אריזה) וכל תקנות אחרות בארה"ב החלות על סוג מסוים של מזון המיוצר. לדוגמה, תוספי תזונה יבדקו עבור תאימות עם שיטות ייצור נאותות עבור תוספי תזונה, 21 CFR חלק 111.

יש לציין כי מדובר בבדיקות שגרתיות של מפעלים בודדים שנועדו להעריך את עמידת המפעל בחוקי ארה"ב הרלוונטיים, והם אינם ביקורי ביקורת מערכת שנועדו להעריך את מערכת בטיחות המזון של הרשות המוסמכת בישראל.

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon