פוסטים אחרונים:

למה כדאי להטמיע ISO 17025:2017


ISO / IEC 17025: 2017 חל על כל הארגונים המבצעים פעילויות מעבדה, ללא תלות במספר העובדים.

לקוחות מעבדה, רשויות רגולטוריות, ארגונים ,גופי הסמכה ואחרים משתמשים ב- ISO / IEC 17025: 2017 כאישור או הכרה בכשירות של מעבדות.

ISO / IEC 17025: 2017, מגדיר את הדרישות הכלליות לכשירות של מעבדות בדיקה וכיול.

הטמעה של תקן זה אמורה להבטיח הפקת תוצאות תקפות, בעלות אמינות רחבה.

ISO / IEC 17025: 2017 מאפשר למעבדות ליישם מערכת איכות ולהוכיח כי הם מוכשרים מבחינה טכנית ומסוגלים לייצר תוצאות תקפות ואמינות.

ISO / IEC 17025 מסייע גם להקל על שיתוף הפעולה בין מעבדות וגופים אחרים על ידי יצירת הסכמה רחבה יותר של תוצאות בין מדינות. דוחות הבדיקות והאישורים יכולים להתקבל, ללא צורך בבדיקות נוספות, אשר בתורן משפרות את הסחר הבינלאומי.

מהם השינויים העיקריים בגירסת 2017?

ההיקף תוקן כדי לכסות בדיקות, כיול ודגימה הקשורים לכיול ובדיקה.

גישת התהליך תואמת כעת את הסטנדרטים החדשים יותר כגון ISO 9001 (ניהול איכות), ISO 15189 (איכות מעבדות רפואיות) ו- ISO / IEC 17021-1 (דרישות לגופי ביקורת ואישורים).

הסטנדרט מתמקד כיום בטכנולוגיות המידע ומשלב את השימוש במערכות מחשב, רשומות אלקטרוניות וייצור תוצאות ודוחות אלקטרוניים.

פרק חדש מציג את המושג של חשיבה מבוססת סיכונים.

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon