פוסטים אחרונים:

מהו תוסף תזונה?


עפ"י תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי תזונה), התשנ"ז 1997, ההגדרה של תוסף תזונה הנו :

ויטמין, מינרל, חומצת אמינו, צמח או מזון אחר, שאישר משרד הבריאות לצריכה כמזון, ולרבות תמצית, מיצוי, רכיב, תוצר פירוק, נגזרת או תערובת של כל אחד מאלה, למעט אם הוא -

  • תכשיר רשום לפי תקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים), התשמ"ו 1986- ;

  • צמח מרפא כהגדרתו בתקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות), התשמ"ב 1982 ,

  • ובלבד שאינו מוצג כמזון קונבנציונלי

אסור לסמן מוצר כתוסף תזונה אלא אם:

  • כמות של ויטמין או מינרל בכל יחידה בו אינה עולה על הקצובה המרבית;

  • משרד הבריאות/רשות המזון לא מצאה כי תוסף התזונה עלול להזיק לבריאות או שהוא אינו ראוי למאכל אדם, אינו מוכר כמזון או בטיחותו אינה ידועה;

  • תוסף תזונה ייוצר בתנאי ייצור נאותים – ( Good Manufacturing practice (GMP

יש להגיש בקשה לאישור לתוסף תזונה תוצרת הארץ - לפני תחילת שיווקו בארץ; רשימת המסמכים הנדרשים להגשה זהה לרשימת המסמכים הנדרשים לייבוא למעט FSC תעודת מכירה חופשית

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon