פוסטים אחרונים:

רגולציה בתחום המזון


הרגולציה על יבוא מזון היא מורכבת ומפוזרת על פני חוקים, תקנות, נהלים ותקנים רבים.

  • דוגמה לחקיקה בתחום המזון: חוק המזון החדש (חוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו- 2015, תקנות בריאות העם(בדיקת מזון מיובא),תשל"ח-1978,תקנות בריאות העם (בשר מיובא) 1938 ועוד הרבה חוקים נוספים.

  • דוגמה להנחיות: דרישות לייבוא ג'לטין או קולגן מבקר ומוצרים המכילים רכיבים אלה.

  • תקני מזון : חלק מתקני המזון הם רשמיים וחלקם מחייבים. תקן עשוי להיות בה בעת גם רשמי גם מחייב. קיימים כ- 142 תקני מזון רשמיים ויש עוד שמונה תקנים רשמיים שמצויים בתחום המשיק בין התחום הכללי לתחום המזון, כגון אריזות למזון.

  • קיימת רגולציה נוספת נפרדת לקטגוריות מוצרי מזון שונות ובהן תוספי תזונה, מזון לתינוקות, מזון ייעודי, בשר, דגים וביצים ועוד.

  • חל איסור ייחוס סגולות למצרך מזון – דרישות אלו מוסדרות גם בתקנות וגם בחוק הגנת בריאות הציבור מזון.

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon