פוסטים אחרונים:

ISO 17025

ISO 17025 מגדיר מהן הדרישות הכלליות לכשירות מעבדות בדיקה וכיול לרבות דגימה.

ISO-17025 מתאים לכל המעבדות ללא קשר למספר עובדים או להיקף פעילות המעבדה, כמו כן מעבדה יכולה לבחור להסמיך רק חלק מפעילותה בשלב ראשוני ולהרחיב את היקף ההסמכה בהדרגה.

התקן חולק מהמשותף עם תקן ISO 9000. הוא פורסם לראשונה בשנת 1999, ועודכן בפעם האחרונה ב-2017. נקבעה תקופת מעבר של 3 שנים עבור המעבר למהדורת התקן העדכנית, עד שנת 2020.

תקן ISO 17025 מורכב מחמישה אלמנטים שהם היקף ההסמכה, הפניות לתקנים ושיטות בדיקה, מונחים והגדרות, ניהול דרישות ודרישות טכניות. שני החלקים העיקריים ב ISO 17025 דרישות ניהול ודרישות טכניות. דרישות ניהול קשורות בעיקר לתפעול והיעילות של מערכת ניהול איכות במעבדה. דרישות טכניות כוללות גורמים הקובעים את התקינות ואמינות של הבדיקות וכיולים שבוצעו במעבדה.

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon