פוסטים אחרונים:

המדריך שלך לסגירת חריגות בהצלחה


מטרת סגירת חריגה היא לאשר כי החריגה לא תחזור על עצמה בעתיד.

כתוצאה מכך, יש לאמת את היישום הנכון של הפעולות המתקנות והמונעות המוסכמות, וההשפעה שלהן על מערכת ניהול האיכות.

שאל ארבע שאלות

1. האם כל הפעולות הן מתקנות והן מונעות יושמו על פי הנחיות מחלקת אבטחת האיכות?

2. האם לפעולה שננקטה יש את האפקט הרצוי על מערכת ניהול האיכות?

3. האם פעולות אלה מונעות ומקטנות את הסיכון לחריגה חוזרת על עצמה בעתיד?

4. האם לפעולות אלה יש השפעה שלילית על מערכת ניהול האיכות?

התשובה לשאלות 1 עד 3 חייבת להיות "כן" בעוד התשובה לשאלה 4 חייבת להיות "לא".

רק אם נתקבלו התשובות הללו, מחלקת אבטחת האיכות יכולה להכריז רשמית כי החריגה סגורה.

אחרת, החריגה תישאר פתוחה ויש לקבוע סדרה חדשה של פעולות בהתאם למצב הנוכחי.

אם כל השאלות נענו כאמור, נותרו שני דברים לעשות:

1. תיעוד של סגירת החריגה

2. תקשורת של הסגירה

תיעוד סגירת חריגה

על מנת לסגור את החריגה בצורה נאותה, מומלץ כי מחלקת הבטחת האיכות תבצע את הפעולות הבאות:

3. רשום את תאריך היישום של כל פעולה מתקנת ומונעת.

4. רשום את שמו של האדם שביצע את הפעולה ותן לו לחתום ליד השם שלו.

5. יש לספק ראיות מתועדות של החלת הפעולה.

6. רשום את ההערכה של הפעולות וענה על ארבע השאלות שהוזכרו קודם לכן, שכן זהו החלק האחרון של סגירת החריגה.

לאחר מכן, אדם אחראי יחתום בסוף טופס הטיפול חריגה ויסגור את החריגה.

סגירת החריגה חייבת להישמר במסד הנתונים הרלוונטי עם כל הרשימות הנמצאות במחלקת אבטחת האיכות.

על פי נוהל בקרת רשומות שאושר, יש לשמור על החריגה הסגורה ועל כל צורותיה המתועדות לתקופת אחסון מוסכמת לבדיקה עתידית.

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon