פוסטים אחרונים:

מה זה תנאים בהיתר רעלים?


חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 קובע כי כל עיסוק ברעלים לרבות ייצור, ייבוא, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה ושימוש חייב בהיתר רעלים.

באמצעות היתרי הרעלים ניתנים לעוסקים בחומרים מסוכנים תנאים בדבר אופן הטיפול בחומרים מסוכנים, אופן איחסונם, שילוטם, שינועם, ההיערכות לאירוע בפסולות מסוכנות, ההיערכות לאירוע בחומרים מסוכנים, הטיפול בפסולת המסוכנת הנוצרת ואחרים.

להיתר מתווספים תנאים גנריים המחייבים את בית העסק. מסמך התנאים הנפוץ ביותר הינו "תנאים כלליים בהיתר רעלים", בעל היתר מחויב לעמוד בתנאים המפורטים בהיתר רעלים, כגון אחסון נאות של חומרים מסוכנים, שילוט לזיהוי מהיר, היערכות למצבי חירום, שינוע, טיפול בפסולת חומרים מסוכנים ועוד.

למגזרים עסקיים, דוגמת בתי דפוס, ברכות שחייה, בתי חולים, מרפאות, מובילים, סוחרים, מעבדות, מכוני צילום ומכבסות, יש תנאים מיוחדים.

אל התנאים הכלליים מתווספים לעיתים מסמכי תנאים נוספים בהתאם לפעילות המבוצעת עם החומרים המסוכנים.

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon