פוסטים אחרונים:

מה החובות של מנהל מפעל בהקשר של בטיחות?


רונית שדה יועצים כיועצים בתחום הבטיחות ונותני שירות של ממוני בטיחות בתעשייה מזכירים מהי האחריות של המחזיק במקום העבודה ("תופש המפעל") בכל הקשור לבטיחות.

באופן כללי, האחריות לקיום הוראות בדבר בטיחות וגהות ושמירה על בריאות העובדים, המופיעות בחוקים ובתקנות, מוטלת על "המחזיק במקום העבודה" או, כפי המוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה, "תופש המפעל". הכוונה היא למי שבפועל מנהל את המפעל. חובותיו העיקריות של המחזיק במקום העבודה:

· הקפדה על קיומה של סביבת עבודה בטוחה ובטיחותית עבור העובד · הודעה על פתיחת מפעל · עמידה בתקנות תוכנית לניהול בטיחות · מינוי ממונה בטיחות ובעלי תפקידים אחרים בתחום הבטיחות · ביצוע בדיקות סביבתיות תקופתיות · קיום בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים · הודעה על תאונות עבודה ומחלות מקצוע · אספקת ציוד מגן המתאים לסוג ולעמדת העבודה בה מוצב העובד · הדרכת העובדים ביחס לטיב עבודתם, לסיכונים בעבודתם, ולדרכים והאמצעים לביצוע עבודתם בצורה בטוחה

בשבועות הבאים נסקור סיכונים בעבודה בענפי תעשייה שונים.

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon