פוסטים אחרונים:

מה הקשר בין ISO 9001:2015 לניהול סיכונים?

הגרסה העדכנית ביותר של ה- ISO מציגה מס' שינוים .אחד השינויים הוא דגש על חשיבה מבוססת סיכונים כבסיס לכל החלטת איכות.

ניהול סיכונים תפעוליים: מה ואיך?

כדי לנהל כראוי את הסיכון, אתה צריך להבין מה הסיכון וכיצד הוא חל על הארגון שלך. הסיכון הוא הסבירות כי סכנה תוביל לתוצאה שלילית או לאירוע שלילי. לאחר שהגדרת סיכון אתה צריך להבין אותו.

אתה יכול להחיל את השלבים הבאים של תהליך ניהול הסיכונים על ארגונך:

1. זהה את כל הסיכונים הרלוונטיים: השתמש במבדקים פנימיים, סקרים ומסמכים אחרים לקיטלוג הסכנות של ארגונך ועל מנת לקבוע אילו מהם מהווים סיכון.

2. כמת את הסיכונים: השתמש במשתנים כגון חומרה ותדירות כדי לכמת את הסיכונים ולקבוע סדרי עדיפויות לטיפול.

3. טפל בסיכון: בהתאם לחומרה והתדירות של הסיכון. זה יכול להיות מטופל במגוון דרכים:

· קבלה- אם האירוע בעל רמת סיכון נמוכה מספיק ,יישום בקרות ייקח י זמן ומאמץ רבים יותר מאשר אמצעי ההתאוששות, אפשר לעתים קרובות להתעלם ממנו.

· הפחתה: כאשר סיכונים הם מעט מעל הסף המקובל, ניתן להקל, למרות שזה אולי לא הפעולה בעדיפות הגבוהה ביותר.

· פיצוי: כאשר סיכונים הם בינוני חמורים או תכופים, אתה יכול לעצב "פוליסת ביטוח" להתאמץ לשנות תהליכים כדי למנוע את האירוע.

· הימנעות: כאשר הסיכון הוא מאוד חמור או מאוד סביר שיקרה, זה חייב להיות בראש סדר העדיפויות ליישם בקרות לצורך מניעה

4. יישם בקרות: ביצע פעולות המהוות אמצעי בטיחות במקום כמו: הכשרת עובדים או שינוי-תהליכים כדי להפחית את הסיכון.

5. ניהול שינוי: הציג את הבקרות לסיכון ועקב אחר התהליכים החדשים תוך ביצוע שיפורים אם נחוץ.

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon