פוסטים אחרונים:

מהי רשימת מסמכי החובה ב-ISO 14001?


רשימת המסמכים והרשומות שהם מנדטוריים בתקן ISO 14001

רשימת מסמכים

 • היקף מערכת לניהול איכות הסביבה

 • מדיניות איכות סביבה

 • שיטה לזיהוי ולהערכה של אספקטים סביבתיים

 • מטרות סביבתיות והתוכנית להשיגם

 • בקרה תפעולית

 • מוכנות ומענה בשעת חירום

רשימת רשומות

 • סיכונים והזדמנויות

 • חובת הענות

 • יכולות

 • תקשורת

 • ניטור ומדידה

 • כיול

 • תוכנית מבדקים פנימיים ודוחות ביצוע שלהם

 • פרוטוקולים של סקרי הנהלה

 • אי התאמות ופעולות מתקנות

חפש אותנו גם פה:
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon