פוסטים אחרונים:

מה הם 17 שלבים להטמעת IS0 27000?


 1. תמיכת הנהלה

פיתוח תוכנית הפרויקט

 1. הגדרת בעלי עניין ודרישותיהם

 2. הגדרת טווח ה- ISMS

 3. כתיבת מדיניות אבטחה מידע

 4. פיתוח מתודולוגייה להערכת הסיכון

 5. ביצוע הערכת סיכונים ותוכנית טיפול

 6. כתיבת הצהרת הישימות

 7. כתיבת תוכנית הטיפול בסיכון

 8. הגדרת השיטה למדידת אפקטיביות הבקרות

 9. יישום בקרות ונהלים חובה

 10. יישום תוכניות הכשרה ומודעות

 11. ניהול פעולות יום-יומיות של ה- ISMS

 12. מעקב אחר הביצועים של ה- ISMS

 13. ביצוע ביקורת הפנימית

 14. ביצוע סקר הנהלה

 15. יישום כל הפעולות המתקנות הדרושות

חפש אותנו גם פה:
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon