פוסטים אחרונים:

ארבעה כלים להערכת סיכונים שכל איש איכות/ בטיחות חייב


ארבעה כלים להערכת סיכונים שכל איש איכות ו/או בטיחות צריך שיהיו בארגז הכלים שלו.

1. מטריצת סיכונים

מטריצת סיכונים היא כמו פטיש או מברג - זה הכלי שתחזור אליו שוב ושוב במגוון נסיבות. אחד היתרונות הגדולים של השימוש במטריצת סיכונים הוא שהוא מאפשר לשים ערך סיכון כמותי על סיכון, אשר לאחר מכן ניתן לסנן באמצעות מדיניות החברה ולהחליט אילו רמות של סיכון צריכות להיות מטופלות. כיצד מטריצת הסיכונים פועלת: הסיכון מוגדר כהסתברות מוכפלת בפוטנציאל ההשפעה . מטריצת סיכון מפרקת אותם למשתנים נפרדים ומקצה ערכים מספריים לכל רמה של הסתברות והשפעה. זה מאפשר לרשום את הערכים על מטריצה ולחשב את הסיכון עבור כל שילוב של ערכים. על מטריצת סיכונים מקודדים צבעים, הסיכון ייפול לאחת משלוש קטגוריות: סיכון נמוך (מקובל), סיכון גבוה (לא מקובל) וסיכון בינוני. זה מאפשר לראות היכן נדרשים בקרות נוספות להקטנת הסיכון לרמות מקובלות. ההנהלה נדרשת לקבוע מראש מה רמת הסיכון שאינן מקובלות.

בשבוע הבא כלי מס' 2 - עץ החלטות

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon