פוסטים אחרונים:

איך מסווגים חומרים מסוכנים?

סיווג לפי תכונות כימיות

היסודות השונים, חומצות ובסיסים, אורגני ואנאורגני, מלחים ומתכות, הידרופוביים והידרופיליים, מוליכות חשמלית...

סיווג לפי תכונות פיזיקליות

מצב צבירה, טמפ' רתיחה, לחץ אדים, משקל סגולי.

סיווג לפי סכנה לאדם ולסביבה

יש 9 קבוצות סיכון.

חומרים מתפוצצים, גזים מתלקחים, נוזלים מתלקחים, מוצקים מתלקחים,

חומרים מחמצנים, חומרים רעילים ומדבקים, חומרים רדיואקטיביים,

חומרים מאכלים, חומרים מסוכנים אחרים.

יתרון: פשטות. חיסרון: כוללני (חומצות ובסיסים באותה קבוצה)

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon