פוסטים אחרונים:

מה הם 7 עקרונות של HACCP


ניתוח סיכונים וקביעת נקודות בקרה קריטיות (HACCP)

Hazard Analysis Critical Control Points = HACCP

7 עקרונות HACCP הם:

1. ניתוח סיכונים – הערכת סיכונים בתהליך הייצור .

2. זיהוי נקודות בקרה קריטיות (CCPs) שלגביהן אמצעי בטיחות יפחיתו ביעילות את הסיכונים הקשורים למפגע מזוהה.

3. קביעת גבולות קריטיים או ערכי סף כגון טמפרטורה, לחות או pH, המקטינים את הסבירות של הרעלת מזון.

4. הקמת נהלים לניטור על מנת להבטיח שהתהליך יהיה בגבולות הקריטיות שהוגדרו.

5. יצירת פעולות מתקנות כדי לטפל בבעיות באופן שיטתי ויעיל.

6. קביעת נהלי אימות על מנת להבטיח כי דברים מתרחשים לפי התוכנית.

7. קביעת נהלי רשום ותיעוד כדי לעקוב אחר עמידה בדרישות ולשפר עקיבות

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon