פוסטים אחרונים:

מה הן הדרישות לקבלת אישור תנאי ייצור נאותים ?

על מנת לקבל היתר לסמן מזון בסמל Good Manufacturing Practice-GMP, יצרני המזון מחוייבים לעמוד בדרישות תקנות בריאות הציבור (מזון)(תנאי ייצור נאותים)-התשנ"ג-1993. מפעלים לתוספי תזונה ומפעלים המסמנים מוצרים "ללא גלוטן" מחויביים בעמידה בדרישות התקנה.

מה הן הדרישות לקבלת לאישור GMP?

1. תעודה בתוקף, המעידה על עמידה בתקן מערכת איכות ISO 9002 שניתנה על-ידי מכוני בקרה המוכרים על-ידי משרד הבריאות

2. תעודה בתוקף, המעידה על עמידה במערכת ניתוח סיכונים, נקודות פיקוח קריטיות - ISO 22000 HACCP או תקן אחר המבוסס על עקרונות הקודקס אלימנטריוס (ניתנת על-ידי מכוני בקרה המוכרים על-ידי משרד הבריאות).

3. רישיון עסק בתוקף (ניתן על-ידי הרשות המקומית).

4. רישיון יצרן בתוקף (ניתן על-ידי לשכת הבריאות המחוזית שבתחומה נמצא המפעל).

5. רשימת מוצרי מזון המיוצרים במפעל.

6. מהנדס/טכנולוג מזון במפעל.

7. דו"ח תברואי - ללא הערות מהותיות.

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon