פוסטים אחרונים:

מה הן חמש השאלות שיש לשאול בהתייחס לחוזה איכות?


  • מהו הסכם איכות?

הסכם איכות הוא מסמך המגדיר מהם פרמטרי איכות ספציפיים לפרויקט וכן מי הצד אחראי להוצאת לפועל/ביצוע של אותם הפרמטרים

  • למה צריך הסכם איכות?

הסכם איכות מבהיר בדיוק מה שמצופה משני הצדדים, ומי יהיה אחראי על כל ההיבטים של הפרויקט

  • באילו מקרים יש צורך בהסכמי איכות ?

כל הסדר /חוזה במיקור חוץ צריך הסכם האיכות נלווה

  • מתי יש צורך בהסכם איכות?

מסמך מדיניות ארגונית פורמלי צריך לציין בבירור אילו סוגי ספקים ושירותים ידרשו הסכם איכות.

  • מי צריך להכין / לאשר הסכם איכות?

הסכמי איכות צריכים להיות מוכנים על ידי QA משני הצדדים, עם המעורבות של אנשי בצוע הרלוונטיים

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon