פוסטים אחרונים:

מהם ששת הגורמים הקריטיים המשפיעים על מערכת איכות, בטיחות וגיהות בארגון ?


 • בקרת מסמכים.

בקרת המסמכים היא הצעד הראשון בתהליך תכנן, עשה, בדוק פעל . זהו הבסיס של תוכנית הבטיחות כולה.

מערכת בקרת המסמך צריך להיות קשורה באופן הדוק לתהליכים אחרים בתוך מערכת ניהול EHS כמו:

 • הכשרת עובדים: זה חיוני לקשר שינויים במדיניות או בתהליכים לדרישות הכשרת עובדים.

 • ניהול שינוי: שינויים עיקריים צריכים להיות מתועדים רשמית.

 • מבדק: בקרת מסמכים נותנת נקודת התייחסות בתהליך מבדק, ומאפשרת לכם לוודא כי עשיתם מה שתכננתם.

 • הכשרת עובדים

התנהגות אנושית היא אחד המשתנים שהכי הקשה לשלוט בהם בתהליך שיפור הבטיחות, לכן, הכשרת עובדים היא חלק חשוב של מערכת ניהול EHS.

קשה להפריז את תחומי בטיחות בעת הכשרת עובדים לתפקיד, שכן הבטיחות נוגעת לכל דבר: שינוי ניהול תאימות לתקנות, ניהול סיכונים ופעולה מתקנת.

 • ניהול שינויים

בכל פעם שיש שינויי באנשי מפתח , תהליכים או ציוד, שינויים אלה צריכים להיות מנוהלים באופן אסטרטגי. בצד ניהול השינויים מתרחשים תהליכים אחרים כמו עדכון דרישות הכשרת עובדים וניתוח סיכונים הקשורים .

 • דיווח על תקרית בטיחות

האופן שבו חברות מנהלות אירועי בטיחות היא אינדיקציה די ברורה של מצב הבטיחות שלהם כמכלול. הרבה פעמים, זה מסתכם בקשר בין התקריות פונקציות מרכזיות אחרות כמו:

פעולה מתקנת, יכולת מפתח לחקירת אירועים ומניעת הישנות.

 • מבדק

מבדק מייצג מחסום קריטי שמטרתו להבטיח שאתה מיישום הליך בטוח כפי שמתואר בתוכניות ובמסמכים שלך. ניהול מבדק אפקטיבי דורש יכולת לעורר אלמנטים רבים אחרים של מערכת EHS .

 • ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא באמת המטרה כולה של תהליך הבטיחות, וללא ספק המרכיב החשוב ביותר. זהו גם האלמנט המוטעה ביותר, לחשוב כי הערכת סיכונים זהה ניהול סיכונים.

חפש אותנו גם פה:
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon