פוסטים אחרונים:

מהו משולש האש?


על מנת שתיווצר אש חייבים להתקיים כל אחד משלושת הרכיבים הבאים:

חמצן, חומר בערה, חום.(שלושת ה"ח"). נהוג לכנות את שלוש המרכיבים בכינוי משולש הבעירה או משולש האש. אם מסלקים את אחד משלושת המרכיבים, האש נכבית.

  • חמצן חשוב ליצירת האש. זהו חומר שזמין בכל מקום לצורך הנשימה שלנו.

  • חום- חומרים זקוקים לטמפרטורת חום מסוימת כדי שתיווצר אש. לא כל טמפרטורה תייצר אש. ישנם חומרים שיידלקו מיד וישנם כאלה שרק כעבור דקות יתחילו לבעור כמו שמן או עץ.

  • חומר בערה- חומר המסוגל לִבְּעור. חומר זה יכול להימצא בשלושה מַּצְּבֵּי צְּבִירָּה גַּז (מֵּימָּן) ,נוזל (אלכוהול) ומּוצָּק (נייר).

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon