פוסטים אחרונים:

כ-2.34 מיליון מקרי מוות הקשורים לעבודה מתרחשים בשנה בעולם

"מחלה תעסוקתית" היא מחלה בה חלה העובד עקב עבודתו או עיסוקו, משמע, בהיותו חשוף לגורמים

מזיקים בעבודה (כימיים, פיזיקאליים, ביולוגיים ואחרים). "מחלה תעסוקתית" הינה תוצאה של חשיפה חוזרת ונשנית לגורם מזיק לאורך זמן מסוים (חשיפה כרונית).

  • בשנים 2012-2013 עמד היקף הדיווח בארץ על כ-1,500 מקרים של מחלות תעסוקתיות חדשות בשנה.

  • שיעור המקרים המדווחים בשנים 2012 ו-2013 עמד על 9.4 ו-6.4 מקרים ל-10,000 מועסקים במשק, בהתאמה.

  • כמחצית מהמקרים המדווחים בשנת 2013 מתייחסים למחלות במערכת השמע.

  • בשנים האחרונות נצפתה עלייה חדה בדיווח על מחלות נוירולוגיות ובעיות שריר ושלד הקשורות לעבודה, כאשר המחלה המובילה ביניהן היא תסמונת התעלה הקרפלית.

  • הדיווח על מחלות דרכי הנשימה העליונות עלה גם הוא בשנים האחרונות.

הדו"ח של ארגון העבודה הבינלאומי ,אשר פורסם במרץ 2013 ,קובע כי מחלות תעסוקתיות הפכו לבעיה עולמית. כ-2.34 מיליון מקרי מוות הקשורים לעבודה מתרחשים בשנה בעולם ומתוכם הרוב המוחלט – 2.02 מיליון מקרים - הם תוצאה של מחלות תעסוקתיות. ה-ILO מעריך כי בכל שנה מתווספים בעולם כ-160 מיליון חולים חדשים במחלות תעסוקתיות.

ההערכה היא כי באירופה כ-300,000 מקרי מוות מתרחשים בשנה בעקבות מחלות תעסוקתיות, וההיארעות של מחלות תעסוקתיות היא כ-30 מיליון מקרים חדשים בשנה.

ניתן לזהות גורמי סיכון, מוקדי סיכון, לרבות תעשיות ותהליכים מסוכנים, לגבש דרכים להתמודדות עם הסיכונים ולצמצמם ככל הניתן. כמעסיקים חובה לשמור על בטיחות ובריאות העובדים ולצמצם את לגורמים החשיפה מזיקים .

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

רונית שדה יועצים  //  054-2277887  //  ronit@ronitsadeh.com  //           //

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

האתר נבנה ועוצב על ידי אופיר שפיגל - תקשורת וקשרי ממשל ofirpr.co.il, דרך Wix.com