פוסטים אחרונים:

מה הם 16 הסעיפים שחייבים להופיע בגיליון בטיחות?


יצרני כימיקלים , מפיצים , יבואנים נדרשים לספק דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים ( SDS ) .לשעבר ידוע בתור גיליונות נתוני בטיחות חומרים ( MSDS ) . המטרה לתקשר את הסיכונים של מוצרים כימיים מסוכנים. SDS צריך להיות בפורמט אחיד , ולכלול את הסעיפים הבאים: סעיף 1 , זיהוי המוצר ; שם יצרן או מפיץ , כתובת, מספר טלפון ; מספר טלפון למקרה חירום ; שימוש מומלץ ; הגבלות על שימוש . סעיף 2 , סיכונים זיהוי הכולל את כל הסיכונים לגבי המוצרים הכימיים ; כולל אלמנטי תווית נדרשים . סעיף 3 , רכיבים.מידע על מרכיבים כולל מידע על מרכיבים כימיים ; סעיף 4 , אמצעי עזרה ראשונה כולל סימפטומים חשובים והטיפול הנדרש . סעיף 5 , אמצעים לכיבוי אש מפרט טכניקות כיבוי מתאימות לחומר , ציוד ; סיכונים כימיים מאש . סעיף 6 , שפך. מפרט נהלי חירום והתמודדות עם שפך ; ציוד מגן; שיטות לטיפול/נטרול. סעיף 7 , שינוע ואחסון מפרט אמצעי זהירות לשינוע ואחסון בטוח , כולל תאימויות . סעיף 8 , חשיפה / הגנה אישית נתוני גבולות החשיפה המותרות של OSHA ; ערכי מגבלת TLV ; ציוד מגן אישי. סעיף 9 , תכונות כימיות ופיסיקליות המפרטים את המאפיינים של החומר הכימי . סעיף 10 , יציבות וראקטיביות. יציבות כימית אפשרות לתגובה מסוכנת . סעיף 11 , מידע טוקסיקולוגי ; תופעות קשורות , תופעות כרוניות ; נתוני רעילות . סעיף 12 , מידע אקולוגי . מידע סביבתי. סעיף 13 , פינוי. אמצעי פנוי אפשריים למוצר. סעיף 14 , הובלה. אפשרויות שינוע. סעיף 15 , מידע בנושא תקינה . סעיף 16 , מידע אחר , כולל מועד עריכה של המהדורה האחרונה

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon