פוסטים אחרונים:

מהן 8 הדרישות לגבי גזים לשימוש במזון?


 • מפעלי מזון ישתמשו בגזים למזון בעל ההיתרים המתאימים לרבות" רישיון יצרן "של משרד הבריאות כאשר הגז מיוצר ע"י יצרן בישראל ,או עם היתרי היבוא הנדרשים במקרה של גזים מיובאים.

 • מפעלים ומתקנים לגזים לשימושי מזון נדרשים להמציא לגבי כל גז ,בין היתר ,את המסמכים הבאים :

 • תעודות בדיקה אנליזה של הגז

 • הצהרה של המפעל כי כל אצוות יצור המיועדת לתעשיית המזון נבדקת להתאמה לכל דרישות המפרט החקיקתי ,ורק אם נמצאת מתאימה לכל דרישות המפרט משוחררת לשיווק .

 • הגדרת אצוות יצור

 • הסימון "מתאים למזון" / "Food Grade “

 • מודעות של עובדי המפעל כי הם עוסקים ברכיבים לתעשיית המזון.

 • מבנים ותאורה

 • הובלה וכלי קבול

 • עקיבות

 • אחריות מפרט הגז של העסק יעמוד בדרישות כל דין ,לרבות תקנה 5 (1) לתקנות בריאות הציבור ( מזון) (תוספי מזון ) ,(להלן' התקנות לתוספי מזון) ובדרישות תקן ישראלי מחייב לגז מסוים למשל ,פחמן דו- חמצני .

 • מפרט תוסף המזון הנדרש ע"פ החקיקה

 • להחזרת מוצרים יזומה

חפש אותנו גם פה:
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon