פוסטים אחרונים:

מבדק פנימי- כל ממצא הוא הזדמנות לשיפור

מבדקים פנימיים בארגון נדרשים ע"י כל התקנים לניהול איכות.

למבדקים פנימיים מס' יעדים עיקריים:

 • בחינת התאימות של מערכת ניהול האיכות לתקנים ו/או נהלים פנימיים

 • להבטיח כי מערכת האיכות, כולל נהלים, דרישות תקנים, דרישות חוק ותקנות - נשמרים ומבוקרים כראוי.

 • מהוים מנגנון משוב לבקרה ניהולית

 • זיהוי הזדמנויות לשיפור

המבדקים צריכים להתייחס לתהליכים בארגון ובמסגרתם לבצע הערכה פתוחה והוגנת בכל רמות הארגון. זהו גם בסיס ליצירת תרבות של משמעת חיובית בארגון.

טיפים לבצוע מבדק מוצלח:

 • שימוש ברשימת תיוג

 • הפעל גישת מבדק תהליכית

 • הפעל גישת פרט אחר פרט

 • מבדק פנימי לאנשי הסגל

 • הקם מערכת דווח לפעולות מתקנות

 • חיוני שיבוצע סקר הנהלה על ממצאי המבדקים ושסקר זה יהיה קונסטרוקטיבי.

 • דוח מבדק פנימי :

ממצאי המבדק יתועדו בדוח. הדוח יאפשר לודא כי כל הנושאים והמחלקות הרלוונטים נבדקו על פי תכנית המבדקים. בדוח יש לתעד מה /מי נבדק והממצאים, כולל אי-התאמות אם היו כאלה. אי-התאמות ידווחו למנהלי המחלקות הרלונטיות לשם נקיטת פעולה מתקנת/מונעת

מומלץ לבצע מבדקים פנימיים למערכות הבאות בארגונכם:

 • מערכת איכות

 • בטיחות

 • שיווק

 • תפעול

חפש אותנו גם פה:
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon