פוסטים אחרונים:

7 סיכונים עיקריים במקום העבודה! כיצד יש למנוע אותם?

1. עבודה בגובה

תאונות עבודה בגובה עקב אי הקפדה על תקנות בטיחות בגובה הן התאונות הנפוצות ביותר בעבודה. עבודה בגובה הנה כל עבודה בה העובד עלול ליפול לעומק העולה על 2 מ', או עבודה המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ- 45 מעלות מעבר למעקה, או עבודה המתבצעת מתוך מתקן הרמה- בימה מתניידת, סל הרמה, פיגום תלוי ממוכן . תקנת עבודה בגובה קובעת את הצורך בהדרכות לעובדים בגובה על ידי מדריך עבודה בגובה מוסמך ואת חובת המעביד לייצר תנאי עבודה מתאימים לעובד על מנת למנוע את הסכנות הקיימות.

2. תחזוקה לקויה

תחזוקה לקויה של ציוד הנה דוגמאה אופיינית של סיבה ושל גורם תורם לכשל אנושי שמוביל לתאונת עבודה. יש לבחור בכלים תקינים המתאימים לסוג העבודה ולהשתמש בהם בצורה נכונה.

3. חשמל

השימוש בכלי עבודה חשמליים מהווה סיכון בטיחותי, מכיוון שאיןביכולת האדם לחוש באחד מחושיו את התופעות החשמליות. בחשמל טמונים שלושה סיכונים:

 • שריפה

 • קשת חשמלית

 • התחשמלות

ניתן לצמצם את הסיכונים מזרם חשמל באמצעות:

 • מבטח

 • הארקה

 • מתח בטיחות

 • בדוד מגן ועוד

4. מלגזות

השימוש במלגזות כרוך בשני סוגי סיכונים:

 • סיכונים הנובעים מסוג המלגזה.

 • סיכונים הנובעים מאופן הנעת המלגזה.

לכן חשוב להכיר את המלגזה ואת המערכות השונות שלה, להשתמש בה רק באזורים המיועדים לכך, לוודא שהיא מצוידת בהגנות המתאימות. לא לעמוד מתחת למלגזה. לא להסיע נוסעים במלגזה!

5. השבתה/הפעלה מחדש של מתקן

השבתה ו/או הפעלה מחדש של מתקן מגלמים בתוכם סיכונים רבים. במיוחד אם הפעולה מבוצעת בחירום או שמדובר במתקן בעל סיכון. לכן, חשוב לבחון את הסיכונים ברצף ההשבתה בחירום וההשבתה בשגרה של תהליך מסוכן מבעוד מועד ולהכין רשימת תיוג לתהליך.

6. כימיקלים

עצם השימוש בכימיקלים מהווה גורם סיכון. יחד עם זאת השימוש בכימיקלים הנו כורח המציאות. לכן, לפני שימוש בכימיקלים חשוב לבצע הפעולות הבאות על מנת לצמצם את הסיכונים:

 • לקרוא את דפי מידע(MSDS Material Safety) (Data Sheets ) המתארים את תכונותיו הכימיקליות והפיסיקליות, את הסיכונים הכרוכים בשימוש בו, את אמצעי הבטיחות והמיגון האישי ואת הפעולות שיש לנקוט במקרה חירום.

 • לוודא שיש תשתית מתאימה כולל ציוד מגן.

7. חללים סגורים

חללים שהכניסה והיציאה מהם קשה, או שעלולים להכיל אטמוספירה מסוכנת ושאינם מיועדים לשהייה ארוכה, כגון: מיכל, בור, צינור וכוי"ב. הסיכונים העיקריים בכניסה ובעבודה בחלל מוקף הם:

 • חוסר חמצן

 • נוכחות גזים רעילים

 • נוכחות גזים נפיצים

על מנת לצמצם את הסיכונים עת כניסה לחלל סגור, חשוב לנקוט בצעדים הבאים:

 • בדיקה מקיפה של איכות האוויר בחלל

 • אוורור החלל ככל שניתן

 • כניסה בלווי עובד נוסף (משגיח) הניצב בחוץ

 • שימוש במערכת הגנה נשימתית מתאימה עפ"י צורך

 • תאורה מתאימה

 • יש לוודא ניתוק ואטימת כל האספקות וניקוז המיכל מכל הנוזלים, לפני הכניסה.

 • משאבות, מכשירים ממונעים, אספקות חשמל, יהיו מנותקים ממתח לפני הכניסה ועוד

חפש אותנו גם פה:
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon