פוסטים אחרונים:

14 מי יודע? 14 הנושאים העיקריים הנסקרים במבדק GDP


 • מבנה ארגוני והנהלה. מבנה ארגוני המתואר בעזרת תרשים. הגדרת תפקיד ואחריות של כל אחד מהעובדים.

 • כוח אדם. הדרכות והסמכות בעיקר של העוסקים בהפצת תכשיר רפואי לגבי נוהל 130.

 • מערכת הבטחת איכות. המערכת כוללת בין היתר מדיניות איכות, נהלים והוראות עבודה לגבי הפעילות.

 • עקיבות. הוראות עבודה ונהלים המאפשרים עקיבות של המנות המסופקות לכל אורך שרשרת האספקה.

 • אתרים ומחסנים. הגדרת אחסון נאות לכל אורך השרשרת. אזורי האחסון. בקרת מלאי.

 • רכבים וציוד. התאמה לייעוד. ניקיון. אחזקה. מעקב אחר המלאי.

 • משלוחים ותוויות. הוראות עבודה ורשום של משלוחים .

 • הובלה ואחסון במעבר. הוראות עבודה, נהלים ורשום על מנת למנוע גניבה ו/או אספקת המוצר והמנה הנכונים ללקוח הנכון.

 • תיעוד. תיעוד של כל הרשומים בתהליך ההפצה כולל הוראות עבודה, תעודות קבלה, תעודות משלוח וכד' למשך 7 שנים.

 • אריזה מחדש או החלפת תווית. פעילות זו מוגבלת. תעשה בהתאם להוראת עבודה ייעודית ובאשור מנהל.

 • תלונות. יש צורך בנוהל לטיפול בתלונות. יש לתעד ולתחקר את התלונות בצורה מעמיקה. יש לקבוע פעולות מתקנות ומונעות בעקבות קבלת תלונה.

 • החזרה מהשוק. הוראת עבודה כתובה המאפשרת החזרה מהשוק של מוצרים החשודים כפגומים ,בצורה יעילה ומהירה.

 • מוצרים המוחזרים מהשוק. יש להגדיר באופן ברור את דרך הטיפול במוצרים שהוחזרו עם שימת דגש על סימון וזהוי בשטח.

 • פעילות חוזית. כל פעילות חוזית/הסכמית הקשורה לשרשרת אספקה צריכה להבחן בהתאם לדרישות ה-GDP. הפעילות צריכה לכלול הסכמי איכות והתייחסות לאחריות.

 • מבדקים פנימיים. יש לבצע אחת לתקופה מבדק פנימי של כל התהליך ע"י גורם חיצוני למערכת האיכות של החברה. המבדק צריך להיות מתועד, לכלול המלצות ורשימת פעולות מתקנות.

חפש אותנו גם פה:
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon