פוסטים אחרונים:

תנאי להיתר פליטה, ISO 50001


בהתאם להנחיות הממונה לטיפול בבקשה להיתר פליטה לפי סעיף 9(א) לתקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע-2010, שפורסמו בנובמבר 2020, בעל מקור פליטה שאינו מחזיק תעודה לתקן ISO50001 בתוקף במועד הגשת הבקשה להיתר פליטה, יידרש להשלים הגשת התעודה בתוך 24 חודשים מיום מתן היתר הפליטה וזאת בהתאם לדרישה שתיקבע במסגרת תנאי היתר הפליטה.

הדרישה מתייחסת למפעלים אשר צורכים מעל ל-1250 טשע"ן.

טשע"ן = שווה ערך לטון נפט.

תקן 50001:2018 ISO – תקן ניהול אנרגיה, (Environment Energy Management Systems EnMS), מגדיר דרישות להקמה, יישום, תחזוקה ושיפור מערכת ניהול אנרגיה.

מטרת התקן – היא לאפשר לארגון לעקוב בצורה שיטתית אחר ביצועי האנרגיה והיעילות האנרגטית וזאת כדי להשיג שיפור מתמיד של הביצועים והיעילות לאורך זמן ובכך לייעל את עבודת הארגון כולו בעזרת קבלת החלטות באופן מושכל המתבססות על נתוני אמת וכמובן להביא לשימוש נבון יותר ולחיסכון בעלויות.

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

רונית שדה יועצים  //  054-2277887  //  ronit@ronitsadeh.com  //           //

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

האתר נבנה ועוצב על ידי אופיר שפיגל - תקשורת וקשרי ממשל ofirpr.co.il, דרך Wix.com