רונית שדה בטיחות

 

שרותי ממונה בטיחות

שירותי ממונה בטיחות בעבודה ניתנים על ידי אדם שיש לו "אישור כשירות" מאת מפקח עבודה ראשי, והוא מתמנה על ידי המעביד על מנת לייעץ לו, ולסייע להנהלת המפעל בכל הנוגע לבטיחות. רונית שדה יועצים ממונת בטיחות בעבודה בעל אישור כשירות והרבה שנות ניסיון בתעשייה. 

תיק מפעל

הכנת תיק מפעל כנדרש בתקנה 4 לתקנות רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים(, התשנ"ג – 1991

 

 היתר רעלים

על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - 1993, לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה על ידי השר להגנת הסביבה. היתר הרעלים ניתן לאחר בדיקת אנשי המקצוע, כולל ביקור במפעל, בחינת הסיכונים וההערכות למניעתם, וכן קביעת דרישות ותנאים לטיפול בהם, בשגרה ובחירום. הגשת בקשות להיתרי רעלים, הכנת נהלים והכנת המפעל לביקורות הרשויות

תוכנית לניהול הבטיחות

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013 ​, נדרשת קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה, כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית. לכתיבת תכנית לניהול הבטיחות נדרש ידע מקצועי מעמיק. לשם כך נקבע כי נחוצה הכשרה מיוחדת.

       

לכל ארגון לו היא מייעצת, מספקת "רונית שדה יועצים":

   מקצועיות והבנה מעמיקה של הענף  תוך ירידה לפרטים

   קליטה והטמעה מהירה של הסביבה הארגונית

   עמידה ביעדים

   נאמנות

   יוזמה ויצירתיות

miners working

// אם אתם מעוניינים בהדרכות מקצועיות, אתם מוזמנים ליצור אתנו קשר //