רונית שדה יועצים  //  054-2277887  //  ronit@ronitsadeh.com  //           //

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

האתר נבנה ועוצב על ידי אופיר שפיגל - תקשורת וקשרי ממשל ofirpr.co.il, דרך Wix.com

פוסטים אחרונים:
Please reload

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

העדיפות העליונה עבור מרבית יצרני המזון היא הגנה על צרכני המזון. עם זאת, אחד הגורמים העיקריים להחזרת מוצרים מהשוק (recall ) בתעשיית המזון הוא זיהום מוצרים בסביבת העיבוד על ידי פתוגנים כמו סלמונלה וליסטריה. פתוגנים אלה "מתיישבים" במבנה של מפעלי מזון ובתוך ציוד העיבוד עצמ...

חוק (FSMA)  של ה- FDA  העוסק בבטיחות מזון העביר את  המיקוד מתגובה על מחלות שנוצרו בעקבות אכילת מזון למניעת המחלות. הקונגרס חוקק את FSMA בתגובה לשינויים דרמטיים במערכת המזון העולמית ובהבנתנו את מחלות המזון ואת תוצאותיו, כולל ההכרה שמחלה הנגרמת ממזון היא בעיה משמעותית בב...

מי

מי צריך לנהל את המבדק? הליבה של כל מבדק היא להבטיח כי הסטנדרטים של החברה בנושא איכות מולאו  על ידי קבלני משנה. לפיכך, האנשים האחראים על איכות צריכים להיות המבקרים העיקריים של המבדק.

מה

ביקורת של קבלן משנה יכולה להשתנות, אבל ארבעה תחומים כלולים תמיד:

  1. סקירה וסיור במתק...

הרגולציה על יבוא מזון היא מורכבת ומפוזרת על פני חוקים, תקנות, נהלים ותקנים רבים.

  • דוגמה לחקיקה בתחום המזון: חוק המזון החדש (חוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו- 2015, תקנות בריאות העם(בדיקת מזון מיובא),תשל"ח-1978,תקנות בריאות העם (בשר מיובא) 1938 ועוד הרבה חוקי...

מטרת סגירת חריגה היא לאשר כי החריגה לא תחזור על עצמה בעתיד.

כתוצאה מכך, יש לאמת את היישום הנכון של הפעולות המתקנות והמונעות המוסכמות, וההשפעה שלהן על מערכת ניהול האיכות.

שאל ארבע שאלות

1.      האם כל הפעולות הן מתקנות והן מונעות יושמו על פי הנחיות מחלקת אבטחת האיכות?...

כחלק מדרישות GMP עליך לבצע מבדקים לספקים שלך לפני שאתה מאשר אותם.

השתמש בגישה סטנדרטית לבדיקת כל ספק ובדוק אותם  בהתאם לקריטריונים זהים, זה יהפוך את תהליך ההשוואה הרבה יותר קל.

נושאים עיקריים שיש לבדוק כוללים:

1.      סקירה כללית של החברה, כולל מיקומים ספציפיים למוצר...

תנאי יצור נאותים (GMP) לקוסמטיקה הנם על פי תקן 22716 ISO . זוהי מערכת התעדה המתמקדת במניעת סיכונים באמצעות ניתוח התהליכים הפנימיים בקווי הייצור ובמערכות התומכות. הטמעת התקן מצמצמת את האפשרות כי מוצרים לא יפגעו בתהליך הייצור והאריזה.

התקן מפרט מהם תנאי יצור נאותים של מוצ...

החזרה מן השוק ( (recall תתבצע ע"פ נוהל של החברה. אם אתם בשלבי כתיבה ו/או עדכון של הנוהל מומלץ לוודא שהוא כולל בין היתר : 1. בדיקת המלאי 2. איתור צינורות ההפצה 3. איתור הכמויות שהועברו אליהם 4. איתור אנשי הקשר בצינורות ההפצה 5. ניסוח ההודעה 6. איסוף התכשיר מצינורות ההפ...

ה- FDA האמריקאי פרסם טיוטת הנחיות בנושא "תנאי ייצור נאותים" (CGMP) עבור גזים רפואיים. הרשות הרגולטורית מצפה מהתעשייה להגיב לפני סוף אוגוסט. הנחיות אלו מיועדות לסייע ליצרני גזים רפואיים לעמוד בתקנות CGMP המתאימות (21 CFR חלקים 210 ו - 211). גזים רפואיים מוגדרים כתרופות...

מדי חודש, נראה כי מזון אחר נמשך מן המדפים בגלל ליסטריה. ייתכן ששמעת על אזהרות מפני הידבקות במהלך ההריון, אבל אתה לא יודע בדיוק על מה כל הדאגה. עם כל הסיכונים הבריאותיים האחרים שם בחוץ, האם באמת צריך לדאוג מעוד זיהום? אז כן, צריך!

החזרות אחרונות מהשוק:

  •        חברת י.ש...

Please reload