פוסטים אחרונים:
Please reload

חפש אותנו גם פה:
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon

ISO 17025:2017  מפרט את הדרישות הכלליות הנדרשות לתורך בצוע בדיקות ו / או כיול, כולל דגימה. התקן כולל בדיקות וכיול המבוצעים בשיטות סטנדרטיות, בשיטות לא סטנדרטיות ובשיטות שפותחו במעבדה המבקשת הסמכה.

זה חל על כל הארגונים המבצעים בדיקות ו / או כיול.

 ISO / IEC 17025: 2017 חל...

Six Sigma פותחה על ידי מוטורולה בשלהי שנות השמונים, כאשר הם נתקלו בבעיות

איכות המוצרים שלהם. מאז, Six Sigma הפך לאחת המתודולוגיות לשיפור הנפוצות ביותר

, ומיושמות באופן נרחב בכל סוגי התעשיות והמגזרים.

יוזמה זו מתבצעת תחילה, על ידי זיהוי הגורמים לשינוי בארגונים, ושנית, על י...

1. רק חברות בתעשייה יכולות ליישם את ISO 14001.

כאמור, כל חברה יכולה לבחור ליישם מערכת ניהול סביבתי בעסקיה, ללא קשר לגודלה, לתעשיה או למגזר. התקן מציע את ההנחיות להערכת אינטראקציה עסקית עם הסביבה ולשלב אלמנטים סביבתיים לתוך אסטרטגית  החברה.

2. חברות לא צריך ליישם ISO 1400...

מי

מי צריך לנהל את המבדק? הליבה של כל מבדק היא להבטיח כי הסטנדרטים של החברה בנושא איכות מולאו  על ידי קבלני משנה. לפיכך, האנשים האחראים על איכות צריכים להיות המבקרים העיקריים של המבדק.

מה

ביקורת של קבלן משנה יכולה להשתנות, אבל ארבעה תחומים כלולים תמיד:

 1. סקירה וסיור במתק...

תקן ISO 14001 מחולק לארבעה חלקים. שלושת הראשונים הם המבוא, כאשר החלק האחרון, מחולק לשישה סעיפים, המכיל את הדרישות של מערכת לניהול סביבתי. ששת סעיפי המשנה הם על:

 1. סעיף 4.1: דרישות כלליות - סעיף זה מספק הצהרה כוללת כי מערכת ניהול הסביבה צריכה להיות מבוססת, מתועדת, מיוש...

 1. משוב -  רמה זו מודדת כיצד החניכים (אנשים אשר עוברים הדרכה), הגיבו על ההדרכה. ברור, אתה רוצה שהם ירגישו כי ההדרכה  היתה בעלת ערך רב, ואתה רוצה שהם ירגישו טוב עם המדריך, הנושא, החומר, המצגת, והמקום. חשוב למדוד את התגובה, כי זה עוזר לך להבין עד כמה ההדרכה התקבלה על יד...

המטרות העיקריות של תוכנית התאוששות מאסון (DRP) הן כדלקמן:

 1. מניעה (טרום אסון): התכנון המוקדם הנדרש - שימוש בשיקוף למערכות קריטיות, שמירה על אתרים חמים, אימון צוותי התאוששות מאסון - כדי למזער את ההשפעה הכוללת של אסון על מערכות ומשאבים. תכנון מוקדם זה ממקסם גם את יכולתו...

תוכנית התאוששות מאסון (DRP) היא הצהרה מקיפה על פעולות שיש לנקוט לפני, במהלך ואחרי אירוע משבש הגורם לאובדן זמינות של פעילויות החברה. המטרה העיקרית היא לספק אתר חלופי ולחזור לאתר הראשי בתוך מסגרת זמן מינימלית. תוכניות ההמשכיות העסקית (BCP) מציעה גישה מקיפה יותר לטיפול בש...

 1. ובכן, הקריטריון  הראשון הוא פשוט - אתה צריך לבדוק אם מסמך נדרש על ידי ISO 27001. אם המסמך הוא חובה, אין לך מה לחשוב - אתה חייב לכתוב את זה אם אתה רוצה לעמוד בדרישות תקן זה

 2. סיכונים. יש לבצע הערכת הסיכונים כדי לראות אם יש צורך בנוהל. אם אין סיכון, אז בהחלט אתה ל...

כתיבת מדיניות או נוהל הוא פרויקט קטן בפני עצמו - אם אתה לא מתכנן ומבצע אותו בצורה מתאימה, רוב הסיכויים שמשהו ישתבש עם המסמך שלך.

אלה הם שבעה השלבים שמצאתי כישימים עבור כל מסמך בכל סוג של ארגון :

 • למד את הדרישות

ראשית אתה צריך ללמוד בזהירות רבה את הדרישות השונות - הא...

Please reload

רונית שדה יועצים  //  054-2277887  //  ronit@ronitsadeh.com  //           //

 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle

האתר נבנה ועוצב על ידי אופיר שפיגל - תקשורת וקשרי ממשל ofirpr.co.il, דרך Wix.com