רונית שדה מכרזים

 

גזים תעשייתיים ורפואיים הנם אחד הצרכים החיוניים כמעט בכל ארגון מאחר ומשמשים למגוון רחב של תהליכים. כאשר ארגון ניגש לרכישת גזים אלו, חשובים ביותר הידע וההבנה בתחום, הן מבחינה פרקטית ויישומית והן מבחינה רגולטורית.

חברת "רונית שדה יועצים" מתמחה בהכנת מכרזים בענף הגזים התעשייתיים והרפואיים.

לצוות ניסיון רב ומאחוריו הגשה של מאות מכרזים עם אחוזי זכייה גבוהים מאוד.

 

חברת "רונית שדה יועצים" ילוו אותך בשלבים הבאים:

פגישת הכנה // הכרת הארגון, יכולותיו, צרכיו, מאפיינים טכניים (ניסיון, שירותים נדרשים וכיו"ב).

פרטי המכרז // העברת סיכום מפורט של המכרז הכולל תנאי המכרז, דרישות, לוחות זמנים, חלוקת אחריות לפי קטגוריות (יכולות, ניסיון, דרישות סף, מפרטים טכניים, נספח בטיחות , ניירת חברה דרושה, הצהרות, ערבות וכיו"ב).

פגישת חלוקת אחריות לגורמים הרלוונטיים // כולל הצגת המכרז ומאפייניו לארגון.

קשר מול עורך המכרז // שאלות הבהרה- ריכוז והגשת שאלות הבהרה במידה וישנן. ריכוז תשובות לשאלות ההבהרה, עדכונים ושינויים והוצאת מסמך מסכם לארגון הכולל את הדרישות החדשות במידה וישנן לעומת דרישות המקור.

כנס ספקים // ליווי של נציג הארגון בכנס הספקים (במידה ומתקיים).

כתיבת מסמכים // ריכוז החומרים אשר יסופקו מהגורמים הרלוונטיים בארגון, סיוע וליווי בכתיבת המסמכים התואמים את דרישות המכרז. במידת הצורך- הצעת תיקונים במקרה בו המסמכים/הנתונים שהועברו אינם מניחים את הדעת.

פגישת סטטוס // קיום פגישת סטאטוס נוספת בתהליך, על מנת להעלות סוגיות ובעיות בהן נתקל הארגון במהלך הטיפול בדרישות המכרז.

בניית מסמכי הגשת המכרז // בניית המכרז בצורה שיווקית ומקצועית ובדיקה טכנית של הימצאות  כל הדרישות והמסמכים.

ריכוז מסמכים לחתימות // של מורשי החתימה בארגון, עו"ד, רו"ח וכיו"ב.

הכנת חוברת מכרז // ריכוז כל החומר המקצועי, הטכני והרלוונטי אשר הועבר על ידי הארגון ל"רונית שדה יועצים", הכנת החוברת וכריכתה בצורה מקצועית, קריאה, מעוצבת ונקייה.

מעקב סטאטוס המכרז // סיוע במקרה הצורך לאחר הגשת המכרז (במצב של המשך הליכים. לדוגמא: הליך משא ומתן מחודש, דרישות נוספות, פגישת הבהרות וכו').

לכל ארגון לו היא מייעצת, מספקת "רונית שדה יועצים":

   מקצועיות והבנה מעמיקה של הענף תוך ירידה לפרטים

   קליטה והטמעה מהירה של הסביבה הארגונית

   עמידה ביעדים

   נאמנות

   יוזמה ויצירתיות

// אם אתם מעוניינים בהשגת יתרון תחרותי על פני המתחרים וניהול מכרז הגזים

בצורה המקצועית ביותר, אתם מוזמנים ליצור אתנו קשר //