רונית שדה גזים תעשייתיים רפואיים

 

התייעלות תפעולית

כמעט כל ארגון עושה שימוש כלשהו בגזים תעשייתיים ורפואיים. לאור העובדה שהגזים מהווים צורך חיוני לארגון, הכרחיים הידע וההבנה בתחום.

 

בארגונים הצורכים גזים תעשיתיים ו/או רפואיים בהיקפים גדולים, שימוש נכון בגזים תעשייתיים עשוי להיות אחד מהמקורות המרכזיים להתייעלות של החברה.

על מנת להגיע להתייעלות תפעולית יש לערוך בדיקה מחודשת של תקני הצריכה, שיפור מערכות בקרה ושליטה באספקה, שיפור תהליכים ניהוליים, איתור הכשלים וגורמי הבזבוז, הצבת יעדים ומדדים כמטרות לשיפור ובקרת ביצועיה התפעוליים של החברה.

הפועל היוצא של כל אלו יהיה הגדלת הכנסות הארגון.

 

דוגמא להתייעלות תפעולית ניתן לראות במערכת ניהול גלילים המסייעת לצמצום אובדן מספר גלילים לאורך הדרך בה עוברים מהיצרן אל הלקוח, חזרה למילוי מחודש והלאה אל הלקוח הבא. כשמטפלים במספר רב של גלילי גזים, ניהול שאינו מיטבי עלול להוביל לחוסר מעקב ואף אבדן כספים משמעותי.

 

חברת "רונית שדה יועצים" הנה בעלת ידע מעמיק בענף הכולל הבנת תהליכים בפועל וניסיון מעשי מחב' גזים תעשייתיים ורפואיים, המאפשרים לה לזהות שירותים חדשניים המסייעים להשגת התייעלות תפעולית וחיסכון כספי בקרב לקוחותיה.אלה הם חלק מנושא הייעוץ הניתנים.

 

לכל ארגון לו מייעצת, מספקת "רונית שדה יועצים":

   מקצועיות והבנה מעמיקה של הענף  תוך ירידה לפרטים

   קליטה והטמעה מהירה של הסביבה הארגונית

   עמידה ביעדים

   נאמנות

   יוזמה ויצירתיות

 

 

// אם אתם מעוניינים בהשגת יתרון תחרותי על פני המתחרים ויצירת התייעלות תפעולית,

אתם  מוזמנים ליצור אתנו קשר //